Om Koret

Frejdig blev stiftet den 13. september 1912 som Socialdemokratisk Arbejderpartis sangkor og har således eksisteret uafbrudt i over 100 år.

De tætte bånd til fagforeningen er løsnet gennem årene. Koret virker nu under AOF og aftenskoleloven.

Frejdig er et mandskor, hvis medlemmer alle har en glæde ved at synge, og ønsker at sprede denne sangglæde ud blandt andet ved at optræde med et repertoire, der spænder lige fra højskolesangbogen til lystige viser og folkesange.

De fleste sange synges med 4 stemmer, men vi har også enkelte, som synges unisont.

Medlemmerne er forpligtet til så vidt muligt at deltage i den ugentlige øveaften, så man er sangmæssigt opdateret og ligeledes forpligtet til at deltage i de arrangementer, der planlægges.

Koret bruger ved optræden over for publikum en ”uniform”, som er obligatorisk for medlemmer af koret. Uniformen består af: Sort habit, hvid skjorte og bordeaux-farvet slips, sorte strømper og sorte sko.

Yderligere info. hos formand Knud Erik Olesen, tlf. 2342 3840

eller hos dirigent Poul Erik Jensen – tlf. 606 79582